Tuesday, August 31, 2010

Membaca, dan kemudian menulis .....


Setiap kali Ramadhan datang, setiap kali ia mengingatkan kita tentang aktiviti membaca, kerana di dalam bulan mulia inilah al-Quran diturunkan Tuhan. Antara mesej utama ia diturunkan ke bumi ialah supaya manusia membaca, membaca dan terus membaca.

"Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan ....." Wahyu terawal ini mengingatkan manusia supaya percaya, yakin atau beriman terhadap Tuhan dan membaca atas nama Tuhan. Oleh kerana sumber murni segala maklumat atau ilmu itu adalah daripada-Nya maka keimanan ini jadi sangat penting untuk membolehkan manusia menerobosi alam maklumat dengan benar.

Apabila Ramadhan ini dikaitkan dengan penurunan al-Quran, yang antara mesej pentingnya ialah memerintahkan kita membaca, maka Ramadhan juga menyuntik semangat dan kesedaran membaca yang sungguh signifikan.

Malangnya umat yang al-Quran diturunkan khusus kepada mereka tidak begitu mengutamakan aktiviti membaca. Hakikat ini dapat dibuktikan dengan mudah apabila ramai umat Islam yang masih buta al-Quran, tidak tahu membacanya, tidak belajar membacanya, tidak memahami apa yang dibacanya, tidak membaca sisi-sisi tersirat di dalamnya, tidak mengkajinya, dan akhirnya tidak menghayatinya sebagai pedoman atau petunjuk kepada kehidupan.

Semuanya bermula daripada tidak adanya kesedaran untuk membaca, kesedaran untuk mencari ilmu, sedangkan menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban yang mana sebahagiannya adalah fardhu ain manakala yang lainnya adalah fardhu kifayah. Maknanya mencari ilmu adalah kewajiban perseorangan (tanggungjawab individu) dan juga tanggungjawab bersama (fardhu kifayah). Yang pentingnya kita jangan lupa, ia adalah satu kewajiban (fadhu), iaitu satu kemestian, satu perintah. Pada perinsipnya dengan tidak belajar, kita sedang melanggar perintah Tuhan.


Umat Islam yang faham tanggungjawab ilmu ini akan melibatkan diri dalam aktiviti ilmu yang bertunjangkan kepada perintah Tuhan di atas. Maka terlaksanalah tiga aktiviti keilmuan, iaitu belajar (mencari ilmu), mengamalkan ilmu tersebut, dan kemudian mengajarkan kepada orang lain. Inilah aktiviti kehidupan para Rasul hingga kepada para ulamak (yang disifatkan pewaris para nabi) kini.

Menulis adalah aktiviti yang mengakhiri kesedaran berilmu. Menulis adalah usaha menyebarkan ilmu kepada orang lain. Bayangkan seandainya para ulamak dan ilmuan silam tidak menulis, menghasilkan buku dan kitab berjilid-jilid, maka pastilah kita tidak berpeluang menikmati khazanah ilmu mereka. Inilah usaha mulia para ilmuan silam mewariskan ilmu mereka kepada generasi kemudiannya.