Wednesday, August 26, 2009

Bila kita lupa membaca.


Apabila al-Quran menekankan soal iqra' atau membaca, maknanya Allah SWT memerintahkan umat Islam khususnya untuk memberi keutamaan kepada aktiviti membaca. Membaca secara harfiahnya apa lagi membaca secara maknawinya, adalah satu proses penting untuk menjana pengetahuan. Membaca dikatakan jendela ilmu, kerana melaluinya kita dapat melihat keluar ke dunia ilmu.

Apabila disebutkan membaca dan usaha mencari ilmu suatu kewajiban, maka tiada alasan lagi untuk kita beranggapan bahawa ianya adalah satu aktiviti yang perlu dilakukan oleh golongan tertentu sahaja. Bermulanya turun ayat al-Quran dengan perintah Iqra' bermakna betapa pentingnya membaca di sisi Tuhan. Berdasarkan logik ini aktiviti memabaca untuk mencari ilmu adalah satu tuntutan besar kerana tanpa ilmu manusia tidak akan kenal dirinya, tidak akan kenal Tuhan penciptanya dan tidak akan kenal semua yang ada di alam ini.

Sungguhpun Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu pertama dengan jujur mengatakan "aku tidak tahu membaca" ketika malaikat Jibril menyuruhnya membaca, namun Jibril mengajar baginda SAW membaca. Ini adalah proses belajar yang betul, di mana Jibril mengajar Nabi SAW membaca, kerana sebelum ini Nabi SAW seorang yang buta huruf (ummi). Peristiwa yang terjadi di Gua Hira' ini adalah suatu peristiwa yang sangat signifikan dengan perkembangan ilmu. Turunnya wahyu pertama ini menandakan permulaan turunnya ilmu atau maklumat-maklumat risalah ketuhanan dari langit ke bumi.

Akhirnya setelah 23 tahun sempurnalah penurunan ayat-ayat al-Quran. Ia telah menjadi mushaf yang kita baca waktu ini, di mana ianya kekal dipelihara Tuhan tanpa pernah diubah atau dippinda sebagaimana kitab-kitab lain seumpana injil dan taurat. Tuhan memberi jaminan yang Dia sendiri akan memelihara al-Quran. Inilah mukjizat besar al-Quran di mana tiada siapa tergerak hati atau berani mengubah atau memindanya. Ia kekal sebagai al-Quran yang diturunkan 1400 tahun lalu, untuk terus dibaca, dibaca dan dibaca. Proses pemeliharan al-Quran Tuhan takdirkan berlaku secara rapi di mana di peringkat awal ia dihafal, kemudian disalin ke lembaran, ditashihkan, kemudian disalin menjadi beberapa salinan. Demikian juga proses percetakan al-Quran hari ini dikawal rapi oleh pihak-pihak berautoriti. Ia ditashihkan, disemak dan dipastikan betul sebagaimana naskah asal, barulahlah diberi kebenaran untuk mencetaknya. Proses memelihara al-Quran secara hafalan masih diteruskan. Malahan hari ini aktiviti menghafal al-Quran kelihatan begitu pesat berkembang. Al hamdulillah perkembangan ini begitu besar manfaat kebajikannya apabila bertambah ramai orang yang hafiz (penghafal al-Quran).


(Kristal air yang cantik, kini lahir sebagai informasi baru)

Perkembangan dan kemajuan prasarana ilmu seperti industri percetakan, disokong pula oleh kehadiran gajet-gajet eletronik canggih, telah membantu al-Quran tersebar meluas secara lebih efektif. Adanya gajet-gajet tersebut al-Quran dapat didengar di mana sahaja, sambil memandu atau sambil bekerja. Ketika kesuntukan waktu untuk membaca al-Quran, ia boleh didengar melalui radio, kaset, cd, MP3, dan internet. Perkembangan ini adalah suatu kelebihan yang memanfaatkan kita. Mudahnya kita membca dan mendengar al-Quran. Di samping itu kemurahan laman-laman web di internet menyediakan terjemahan al-Quran dalam pelbagai bahasa untuk kita. Semuanya dapat diaskses dan dilayari dengan pantas dan berkesan, kerana ia menampilkan visual dan audio serentak.

(otak manusia perlu dipertajamkan dengan membaca).

Teknnologi telah membantu kita mendapatkan ilmu dengan mudah dan pantas. Beberapa klik di papan kekunci pada komputer akan menghantar kita ke majlis ilmu. Sepantas itu halaman-halaman buku akan terpapar diskrin komputer untuk dibaca. Oleh itu proses membaca tidak lagi sulit sebagaimana waktu lalu. Ketika itu kita memerlukan buku untuk membaca, terpaksa ke perpustakaan untuk mendaptkan buku atau bahan bacaan, terpaksa ke kedai membeli akhbar atau majalah untuk dibaca. Kini zaman siber telah merobah segala-galanya. Aktiviti mencari ilmu menjadi sangat mudah dan juga murah. Sebahagian maklumat disediakan percuma di internet. Kita boleh menerokai lembaran-lembaran maklumat dengan pantas melalui internet.

Perintah Iqra' telah benar-benar membina tamaddun yang disebut hadari itu. Di zaman kegemilangan Islam dahulu umatnya benar-benar serius menangani ilmu. Mereka belajar, beramal dan mengembangkan ilmu tanpa mengenal erti lelah dan penat. Mereka melakukan semua aktiviti itu atas kesedaran beribadah dan berjihad di jalan Allah SWT. Keikhlasan itu akhirnya menzahirkan satu tamaddun gilang gemilang di bidang keilmuan. Mereka lahir sebagai ilmuan yang alim yang faqih dalam ehwal hukum-hukum agama, ahli dalam bidang-bidang falsafah dan sains. Islam akhirnya melahirkan ramai saintis dan pakar dalam pelbagai bidang ilmu. Ketika itu umat Islam melihat ilmu dalam perspektif yang luas dan holistik. Semua ilmu dianggap fardhu kerana apabila ilmu itu memberi manfaat kepada manusia, manusia menuntutnya menjadi satu kewajiban, sekurang-kurangnya fardhu kifayah. Ketika itu munculnya ulama atau ahli ilmu yang menepati konsep Ulul-albab sebagimana yang disebutkan dalam al-Quran. Mereka adalah alim tentang hukum-hukum agama dan juga alim dalam biddang-bidang tertentu seperti kedoktoran, fizik, kimia, matematik, geografi, falak dan sebagainya. Mereka menghayati erti holistik dalam soal ilmu. Ketika itu konsep Iqra' yang diperintahkan al-Quran benar-benar difahami dan dihayati sepenuh jiwa, hingga kahirnya tamaddun dunia berkembang maju di tangan umat Islam.

Islam melahirkan ramai tokoh di bidang astronomi dan astrofizik. Antaranya Al-Khawarizmi, Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Bajah, Ibn Tufail, Ibn Rusd, Al Jazari, al-Khazini dan lain-lain. Di bidang kimia pula ialah Ibn Sina, Jabir Hayyan, Al-Kindi, Ibn Miskawaih, Al-Khazini, Ibn Khaldu, Al-Khararizmi dan lain-lain. Ramai lagi tokoh-tokoh ilmuan Islam di pelbagai bidang dan disiplin ilmu untuk disebutkan.

Malangnya nasib kita umat Islam sekarang, kita sudah jauh tertinggal. Apabila tamaddun ilmu yang dibina oleh Islam itu dibawa ke Eropah, bangsa-bangsa Barat memajukannya sebagai bidang ilmu yang akhirnya seolah-olah menjadi milik mereka. Banyak fakta sejarah ilmu-ilmu itu cuba disembunyi dan dilenyapkan, supaya orang tidak tahu sejarah kegemilangan Islam yang mendahului mereka. Kita semakin jauh ditinggalkan oleh tamaddun dunia sungguhpun kitalah juaranya di peringkat awal.

Mengapa terjadi demikian? Lihatlah pada diri kita sendiri, nilailah sikap kita terhadap ilmu. Kita meremehkan ajaran al-Quran. Kitab tidak membaca al-Quran, tidak menghayati perintah Iqra' yang disebut oleh al-Quran. Umat kita menjadi umat pengikut kerana kita tiada kekuatan ilmu. Kita tidak mampu memimpin umat manusia kerana kita tiada kekuatan ilmu, sains dan teknologi. Sebaliknya kita menjadi mangsa penindasan dan penjajahan baru oleh umat lain yang lebih kuat daripada kita.

Marilah kita bina semula keuatan umat dengan kembali kepada al-Quran. Marilah kita membaca al-Quran, dan membaca apa juga bahan ilmu agar penetahuan kita meluas dan mendalam. Marilah kita membaca ayat-ayat Tuhan yang tidak tertulis supaya pengetahuan sains kita semakin luas.

No comments:

Post a Comment